Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SÖYLEŞİ - AYDIN’IN DEĞERLERİ


Söyleşi - Aydın’ın Değerleri
Prof. Dr. M.Akif Erdoğru | Ege Üniversitesi

Aydının Yetiştirdiği Âlim,  Bürokrat ve Sanatkârlar

2 Mayıs 2019 Perşembe
Saat 15.00 - Aydın İl Halk Kütüphanesi

Facebook - Twitter

#söyleşi #aydınındeğerleri #aydın #kültürveturizm #aydınilhalkkütüphane

Aydın'ın Değerleri