Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YARDIMLARLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "Taşınmaz kapsamında Bakanlığımız Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik"bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım konusunda sıkça sorulan soru ve cevapları aşağıda inceleyebilirsiniz.

YARDIM_SUBESI_SORU_VE_CEVAPLAR.pdf