Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

"KÜTÜPHANEYİ SEVİYORUM!" PROJE ZİYARETLERİ

"Kütüphaneyi Seviyorum! - Library. I Love It!" AB projesi kapsamında 4-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türkiye hareketliliği kapsamında ortaklarımız için çeşitli ziyaretler düzenlendi. Günümüz uygulamalarına örnek olarak Aydın İl Halk Kütüphanesi ve Söke Hacı Halil Paşa İlçe Halk Kütüphanesi ziyaret edildi. Ayrıca antik çağın en önemli kütüphanelerinden olan Efes Celsus Kütüphanesi ve Nysa ören yerindeki antik kütüphane, Tralleis antik şehri için düzenlenen rehberli turlar sahip olduğumuz değerler için güzel örneklerdi.

Kültürümüz ve değerlerimizle ilgili olarak Özel Cihanoğlu Bilgi ve Kültür Evi, Aydın Arkeoloji Müzesi, Yörük Ali Efe Evi Müzesi, Kuşadası Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi ve Kuşadası Efes Kongre Merkezi ziyaret programı içinde yer alan diğer rehberli turlarımız oldu. Bununla birlikte kültürümüzün önemli bir parçası olan müziklerimiz ve danslarımız hakkında ortaklarımızın bilgi sahibi olabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğunun konserine iştirak edildi.

Hareketlilik sonunda proje ortaklarımızın Aydın Valisi Sayın Erol AYYILDIZ tarafından resmi kabulü "Kütüphaneyi Seviyorum! - Library. I Love It!" projemizin şehrin her alanınca önem verildiğinin bilinmesi açısından hem bizler hem misafirler açısından çok önemliydi.

 

 • AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ
 • AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ
 • SÖKE HACI HALİL PAŞA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ
 • SÖKE HACI HALİL PAŞA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ
 • ANTİK CELSUS KÜTÜPHANESİ / EFES ören yeri
 • ANTİK CELSUS KÜTÜPHANESİ / EFES ören yeri
 • ANTİK NYSA KÜTÜPHANESİ / SULTANHİSAR
 • ANTİK NYSA KÜTÜPHANESİ / SULTANHİSAR
 • AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ
 • AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ
 • YÖRÜK ALİ EFE EVİ MÜZESİ / YENİPAZAR
 • YÖRÜK ALİ EFE EVİ MÜZESİ / YENİPAZAR
 • TRALLEİS ören yeri
 • CİHANOĞLU BİLGİ VE KÜLTÜR EVİ
 • KUŞADASI EFES KONGRE MERKEZİ
 • KUŞADASI EFES KONGRE MERKEZİ
 • OLEATRIUM ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI MÜZESİ / KUŞADASI
 • TÜRK DÜNYASI MÜZİK ve DANS TOPLULUĞU KONSERİ
 • TÜRK DÜNYASI MÜZİK ve DANS TOPLULUĞU KONSERİ
 • AYDIN VALİSİ RESMİ KABULÜ
 • AYDIN VALİLİĞİ ZİYARETİ