Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

PARKUR ALANLARI İLANI

20.03.2015 tarih ve 1599 sayılı Valilik Olur'u gereği Kuşadası İlçesi Sportif Turizm Kurulunun 08.04.2015 tarih ve 2015/4 nolu Toplantı Karar Tutanağında; 2015 yılı için ilan edilen parkur alanlarına yapılan tahsis için 17.04.2015 tarihi mesai bitimine kadar Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

Yapılan başvurular Genel Mevzuat ve Aydın Valiliğinin 20.02.2015 tarih ve 1047 sayılı oluru ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren "Aydın İli Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönergesi"nde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.

İlgililere duyurulur.