Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Misyon ve Vizyonumuz


Misyonumuz

Aydın ilinin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek; dinamik kültür ve turizm politikaları ile ilimizin ülke ve dünya turizminde alacağı payı artırmak ve İlimiz kültürünü tanıtmak.

Vizyonumuz
Kültür değerlerimizi yaşatan ve tanıtan, ilimizi turizm alanında lider konumuna taşıyan bir kurum olmak.