Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

  • Gelecekte Turizm
 
Ülkemiz genelindeki turizm potansiyeline sahip olan alanlarda, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve ülkemiz turizmine kazandırılabilmesi amaçlı çalışmalar 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlüğe giren Türkiye Turizm Stratejisi-2023 kapsamında yürütülmektedir.
 
Bu çalışmaların temel hedefleri; turizm ürününü çeşitlendirmek, turizmi ülke geneline ve 12 aya yaymak, turizmi öncü sektör konumuna ulaştırmak, dünya sıralamasında turist sayısı ve elde edilen gelirde ilk 5 ülke arasına girmek ve turizmde uluslar arası marka haline gelmek olarak belirlenmiştir.
 
Bu hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla Bakanlığımızca yürütülen çalışmaların bir tanesi de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Bakanlığımız ve Anadolu Efes Grubu işbirliği ile yürütülen Gelecek Turizmde adıyla Sürdürülebilir Turizm Destek Programlarıdır. 2012 yılında başlatılan Gelecek Turizmde Projesi kapsamında; ülke genelinde hem fikir hem de uygulama aşamasındaki turizm projelerini desteklemek ve ulusal boyutta turizmin kalkınma sürecine dikkat çekmek amaçlanmaktadır.
 
Sürdürülebilir Turizm Destek Fonuna tüzel kişiliğe sahip, Türkiye’de kayıtlı kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (Sivil toplum örgütleri, odalar, birlikler, kooperatifler, dernekler, federasyonlar, vakıflar dahil), üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri başvurabileceklerdir.
 
Sürdürülebilir Turizm Destek Fonunun bütçesi en az 15.000 TL en fazla 100.000 TL olabilir. Proje tutarının %100’üne kadar olan kısmı Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu tarafından karşılanacaktır. Toplam proje bütçesinin 100.000 TL’den fazla olması durumunda hibe faydalanıcısı bu fazla meblağın nasıl finanse edileceğini veya nasıl ayni katkı sağlanacağını belirtecektir. Gelecek turizmde projesinde herhangi bir eş fonlama uygulanmamaktadır.
 
Bu kapsamda proje başvuru sürecine ilişkin bilgiye ve 2016 yılında desteklenecek 3. dönem projelerine ilişkin başvuru formlarına www.gelecekturizmde.com adresinden ulaşılabilecektir.
 
 
 
                                                                                                         Nuri AKTAKKA
                                                                                             Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü