Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Didim Kültür Turizm Gelişim Bölgesi

DİDİM TURİZM KENTİ
58. ve 59. Hükümetlerin “Acil Eylem Planı”nda yer alan “Turizm Kentleri Projesi” kapsamında, Bakanlığımızca “Didim Turizm kenti” projesi yürütülmektedir. Aydın-Didim Turizm kenti oluşumuna yönelik VİZYON GELİŞTİRME çalışmalarına başlanmış ve projenin ana temasına ilişkin ilkeler ortaya konulmuştur. Genel yaklaşım olarak, proje alanının MARİNA KENT olarak geliştirilmesi öngörülmüştür. Bölgedeki arkeolojik sit alanlarının marina alanlarıyla birlikte planlanarak, Kültürel Değerlerin Markalaşması’na yönelik planlama stratejilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kıyı gerisinde ise kıyıdaki faaliyetleri destekleyen golf alanları, temalı parklar, gençlik turizmi, spor turizmi, eko turizme yönelik aktivite alanları, konaklama üniteleri vs. yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında kıyıya yaklaşık 1 km. uzaklıkta bulunan Panayır Adasının ise Günübirlik Turizm Alanı olarak planlanması yapılmıştır.

DİDİM KÜLTÜR ve TURİZM KORUMA ve GELİŞİM BÖLGESİ
Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı, turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmasını ve plânlı gelişimini sağlamak amacıyla; Sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) oluşturulmuştur. Bunlar bölgesel ve yerel kalkınmayı hedefleyen, büyük ölçekli planlama, alternatif yönetim ve işletme modelleri oluşturmayı amaçlayan proje çalışmalarıdır. Bahsi geçen bölgelerin seçiminde organize turizm faaliyetlerinin geliştirilebileceği geniş alanlar tercih edilmekte, mülkiyet, altyapı ve çevre gibi konular için de çözüm önerileri getirilmekte ve sistemli bir yapılanma sağlanmaktadır. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinden biri olan Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi yukarıda bahsi geçen amaçlara matuf olarak tespit edilmiş bir bölgedir. Bölgede en son hazırlanan plan ve proje çerçevesinde Didim Parlamenterler Sitesi yanında kalan 13001 Parsel ve 13302 Parsel ve yine eski Köy Hizmetleri Kampı olan 12662 ve 1007 parseller 3’e bölünerek ihaleye çıkarılmış ve ihale çerçevesinde uhdelerinde kalan ilgili firmalara tahsis işlemi sürdürülmektedir.Didim Turizm Gelişim Bölgesi Haritasını aşağıda görebilirsiniz.

  • Didim Kültür Turizm Gelişim Bölgesi