Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

DİDİM JEEP SAFARİ BAŞVURULARI

Didim İlçesi Sportif Turizm Kurulunun 29.07.2015 tarih ve 2015/9 nolu Toplantı Kararı gereği "Başlangıç noktası Yeşilkent 200. Sokak olup Bozbük 37 deree 20'52.00 Kazıklı Mevkii" sınırları arası belirlenmiş olan söz konusu  Jeep Safari Parkur Alanı Valiliğimizin 31.07.2015 tarih ve 4075 sayılı Valilik Olur'u ile ilan edilmiştir. Parkur alanı için müracaatlar ilanı takiben  Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılacaktır.
Yapılan başvurular Genel Mevzuat ve ‘Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.
İlgililere duyurulur.