Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TURİZM ENERJİ DESTEĞİ

TURİZM YATIRIM ve İŞLETME BELGELİ TESİSLERE AİT ELEKTRİK ENERJİ DESTEĞİ

İLK BAŞVURU

Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Tesislere Enerji Desteği Ödemeleri

6 Eylül 2013 tarih ve 28757 sayılı resmi Gazetede yayınlanan 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "ÇEVREYE DUYARLI KONAKALAMA TESİSİ BELGELİ İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR" yürürlüğe konulmuştur.

29 Haziran 2010 Tarih ve 27626 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karara” ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, enerji desteğinden faydalanmak isteyen işletmeler aşağıda belirtilen belgelerle beraber Müdürlüğümüze başvuracaktır.

GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne hitaplı, işletmeyi temsile yetkili kişi tarafından imzalanmış)
2- İşletmeyi temsile yetkili kişi adına düzenlenmiş İmza Sirküleri
3- Turizm İşletme veya Yatırım Belgesi fotokopisi.
4- Beyan ve taahhütname (İşletmeyi temsile yetkili kişi tarafından kaşelenip, imzalanmış)
5- Bilgi formu (İşletmeyi temsile yetkili kişi tarafından kaşelenip, imzalanmış)
6- Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket unvanını, adresini ve en son ortaklı yapısını gösterir)
7- Elektrik faturası örneği.
8- Vergi Levha Fotokopisi örneği.
9- Bakanlığımızdan alınacak Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi

Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Tesislerin Enerji Desteği Ödemeleri ile ilgili Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne verilmesi gereken belgeler:

1- Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinden (6183 sayılı Kanunun 22/A Maddesi kapsamında ibaresi bulunmak kaydıyla) vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını gösterir belge,
2- SSK işyeri sicil numarası,
3- Ödeme yapılacak Banka adı ve IBAN hesap numarası
4- Beyan ve taahhütname (işletmeyi temsile yetkili kişi tarafından kaşelenip, imzalanmış)

Dilekçe için tıklayınız.
Beyan ve Taahhüt için tıklayınız.
Bilgi formu için tıklayınız.
Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi için tıklayınız.