Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

GÜZELHİSAR’DA BİR BABA VE ÜÇ OĞUL


GÜZELHİSAR’DA BİR BABA VE ÜÇ OĞUL

Aydın Güzelhisar’ı saraylar, hanlar, camiler, mescitler, medreseler, sibyan mektepleri ile bezenmişti. Yolculuğumuzda Evliya Çelebi’miz ve eseri Seyahatnamesi kılavuzumuz. Aydın Güzelhisar’ın en eski ve soylu ailelerinden Mevlana Kadı Nazır Muhiddin Çelebi tarihimize önemli işler bıraktı. Baba ve üç oğul Güzelhisar’da bıraktıkları hayır hasenatlar ile bugün de yâd ediliyor ve Fatihalar alıyorlar.

Kadı Nazır Muhiddin Efendinin Üveys Çelebi, Ramazan Çelebi ve Hasan Çelebi adında üç oğlu vardı. Güzelhisar’ın yamaç bölgelerinde şu anki Valilik Binasının batı yakasında ÜVEYS PAŞA CAMİ ve medresesi Üveys Çelebi Vakfiyesidir. (M 1568 – H 976) Osmanlı payitahtında Orta Defterdarlık, Bodin Beylerbeyliği, Baş Defterdarlık, Şam, Haleb ve Mısır Beylerbeyliği vazifelerinde bulunmuştur.(H. 999-H.1590) yıl Recep ayında Mısır’da vefat etti.

Güzelhisar’ın merkezinde Ramazan Çelebi RAMAZAN PAŞA CAMİ, Medrese ve Sebilhanesini şehre vakfetmiştir. RAMAZAN PAŞA CAMİ Güzelhisar’ın merkezinde bugün şehrin sembolüdür. Anadolu defterdarlık ve Kıbrıs beylerbeyliği vazifelerinde bulunan Ramazan Çelebi İstanbul Vefada medfundur.

Üçüncü kardeş Hasan Çelebi, halk arasında ESKİ YENİ CAMİ olarak bilinen HASAN ÇELEBİ CAMİ ve medreseyi vakfetmişlerdir. Turunç ağaçları ile bezenmiş medrese ve nadide kürsüsünden bahseder Evliya Çelebimiz. Selanik, Mekke, Edirne, kadılıkları vazifesinde bulunmuş Hasan Çelebi Edirne kadısı iken vefat etti.

Hayırsever bir baba ve üç oğul Güzelhisar’a kıymetli eserler bırakarak ahirete göçtüler. Allah rahmet eylesin Ramazan Paşa, Veysi Paşa ve Hasan Efendi mahallelerinin ismi ile hemşerileri bu çelebileri yâd etmektedir. Bu aile gelecek nesillere vakıflar bıraktı ve hala ayakta…

  • Üveys Paşa Camii
Efeler /Aydın
Fotoğraf: Ercan BEYDAT
  • Ramazan Paşa Camii Efeler /Aydın
Fotoğraf: Ercan BEYDAT
  • Hasan Çelebi (Eski Yeni) Camii
Efeler / AYDIN
Fotoğraf: Ercan BEYDAT