Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

GÜZELHİSARDA BİR BABA, ÜÇ OĞUL VE HAYIRSEVER TORUN

BEY CAMİ
BİR BABA ÜÇ OĞUL VE HAYIRSEVER TORUN


Aydın'ın Güzelhisar’ında hayırsever bir baba ve üç oğul tarihe iz bıraktılar. Nazır Muhiddin Paşa ve üç oğul; Üveys Çelebi, Hasan Çelebi ve Ramazan Çelebi. Babaları gibi hayırsever üç oğulun torunları da Güzelhisar’a damga vurmuştur.

Bey Cami’nin banisi Üveys Çelebi’nin ikinci kuşak torunu El Hac Süleyman Beydir. Süleyman Bey Üveys Paşa ailesindendir. Üveys Çelebinin oğlu Mehmet Paşanın torunu, Cezayir Beylerbeyi Mustafa Paşanın oğludur. Vakfiyesinde (H1095-1683) tarihinde yaptırdığı yazılıdır.

Bey Cami şehrin en güzel yerindedir. Şehre giren bu güzel mabetle karşılaşır. “Mimar Sinan’ın kalfalarından birinin yaptığı söylenir” der Asaf Gökbel.

Bu güzel Camiyi vakfeden Süleyman Beyi rahmetle anıyoruz.

  • Bey Cami - Fotoğraf: Faruk ÖZHAN
  • Bey Cami - Fotoğaf: Ali Murat CORUK
  • Bey Cami - Fotoğraf: Ercan BEYDAT
  • Bey Cami - Fotoğraf: Ercan BEYDAT
  • Bey Cami - Fotoğraf: Ercan BEYDAT
  • Bey Camii (Süleyman Bey Camii) (15).JPG
  • Bey Cami - Fotoğraf: Ercan BEYDAT