Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI


2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca hazırlanan ve 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde, Bakanlığımız 2019 Mali Yılı Bütçesi'nden proje ve uygulama yapılacak taşınmazlar "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu"nun 29.03.2019 tarih ve 1 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

Anılan Komisyonca Bakanlığımız 2020 yılı yardımlarına ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihleri, proje yardımları için 21.10.2019, uygulama yardımları için ise 31.12.2019 olarak kararlaştırılmış olup, proje yardımı başvuru dosyalarının 28.10.2019 tarihine, uygulama yardımı başvuru dosyalarının ise 10.01.2020 tarihine kadar tek seferde Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir.

2020 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.