Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

BABA VE OĞUL - İKİ ŞEHİR

                                                  BABA VE OĞUL - İKİ ŞEHİR

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı,

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sultan Alparslan ve ecdadımız 1071 yılında Malazgirt meydanında Bizans ordusunu dize getirirken gönül erenleri de halkın gönlünü fethe başlamışlardı. Bizansın kalelerinin fethini kılıç erleri yaparken, erenlerimizin gönül fethi ile bu topraklar yeniden hayat bulmaya başladı.

Rumeli diyarının /Anadolu’nun fethi için gayret eden erenler ve erler bugün Karacasu diye adlandırdığımız beldeye ulaşmışlardı. Yenişehir ismi ile bölgeyi yurt edindiler.

Germiyanoğullarının iki Subaşısı Menteşe Bey ve Aydın Bey bölgede yurtluk edindiler. Menteşe bey bugün Balat dediğimiz Söke ovası bölgesini yurtluk edindi. Menteşeoğulları yurtluklarını/beyliklerini Beçin’e/Milas’a taşıdılar.

Yenişehir/Karacasu’da Boyasın beldesinde yurtluk tutan Aydın Bey Bizans’ın kalelerini fethetti. Aydın bey ve yiğitlerimiz kuşattıkları kaleyi almak için şehitler verdi. Gelinlik kızlarımız fethe yardım için erlerin yanında idi; Şehitler ve şehideler vererek yurt tuttuk bu bölgeyi.

Aydın bey yurt tuttuğu Karacasu bölgesinde kalır. Yurt tutmak için erenler ve kılıç erleri için devam etmektedir. Karşı dağlara doğru yurt edinmek için Aydın Bey’den müsaade alırlar. Karşı dağları aşarak yeni yurtlar kurarlar.

Aydınoğlu Mehmet Bey Birgi’yi yurt edinmek için gayret eder. İlim irfan ehlini etrafına toplar. Aydınoğlu Mehmet Bey’in yanındaki cenk ve gönül erleri ile bu coğrafyanın kaderi değişir. Beyliğinin mihenk taşı Bey Camiyi Birgi’nin merkezine inşa ettirir. İmaretler, külliyeler inşa edildikçe Birgi artık bir medeniyet merkezi olur.

1333 yaz mevsiminde Aydınoğlu Mehmet Beyi meşhur Seyyah Ibn-i Battuta ziyaret eder ve meşhur Seyahatnamesinde Aydınoğlu Mehmet Bey’in kendisini ağırlamasını, ilme ve âlimlere değer verişini övgüyle anlatır.

Fatih Sultan Mehmet devri kaynaklarından tarihçimiz Enveri “Düsturname-i Enveri” adlı üç bölümlük eserin ikinci kısmında Aydınoğlu Beyliğini; iyi bir asker, siyaset ve devlet adamı Gazi Umur beyin hayatını ve gazalarını bizlere ulaştırır.

Aydın Bey ve oğlu Mehmet Bey bastığımız toprakların bize yurt olması mücadelesini erleriyle, annelerimizle ve gönül erenleri ile verdi. Varlığımızın tapusu olan camiiler, külliyeler, mezarlar ve mezar taşları bu topraklara basarken bizi bir daha düşünmeye çağırıyor.

İki şehri kuran Aydın Bey ve Aydınoğlu Mehmet Beyi rahmetle yâd ediyoruz. 

  • Çakırağa Konağı -Birgi
  • Birgi
  • Birgi
  • Karacasu
  • Karacasu
  • Karacasu