Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

FİYAT TARİFESİ FORMLARI - 2020

Bakanlığımızdan belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler hakkındaki 2008/2 no.lu tebliğ 09.09.2008 tarih ve 26992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2008/2 No.lu Tebliği indirmek için tıklayınız.

Fiyat Tarifesi Formlarını indirmek için tıklayınız.