Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnşaat Muafiyet Başvuruları


BİLGİLENDİRME
Turizm sezonu inşaat yasakları muafiyeti için başvurular Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılacaktır. Kaçak inşaat faaliyetleri için denetim ve cezai işlemler ise bağlı bulunulan Belediyelerin görevidir.

İnşaat yasakları muafiyet izin belgesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze yapılacak başvurularda vermeniz gereken belgeler:

1. Dilekçe
    (İlçe, Mahalle, Ada, Parsel Bilgileriyle Birlikte İnşaatın Mevcut Durumunun ve Yapılması Planlanan İşlemlerin Detaylı Açıklaması)

2. Teknik Rapor
    (Mücbir Sebepden Dolayı İnşaat Faaliyeti Yapılmak İsteniyorsa Islak İmzalı İnşaat Mühendisi Teknik Raporu)

3. İnşaat Fotoğrafları

4. Yapı Ruhsatı