Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

AYDIN

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı : 94
Kentsel Sit Alanı : 6
Doğal Sit Alanı : 9
Tarihi Sit Alanı : 1

Diğer Sit Alanları

Arkeolojik ve Doğal Sit : 1

Toplam : 111

Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları : 776

GENEL TOPLAM : 886