Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kuş Gözlemi


Bafa Gölü: Büyük Menderes Deltası’nın güneydoğusunda yer alan çok hafif tuzlu bir göldür. Alan, bataklık kırlangıcı ve mahmuzlu kız kuşunun üreyen popülasyonları ile ÖKA (Önemli Kuş Alanı) statüsü kazanır. Büyük Menderes Deltası’ndan gelen tepeli pelikan yıl boyunca gölde görülebilir. Bafa Gölü kışlayan su kuşları açısından büyük önem taşır. Küçük batağan, bahri, kara boyunlu batağan, karabatak, küçük karabatak, boz ördek, elmabaş patka ve sakarmeke kışlayan başlıca türlerdir.