Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Atasözleri ve Beddualar

ATASÖZLERİ

Aydın çukuru, altın çukuru.
Aydın yaylası, incir yaylası.
Dağ, dağ üstüne olmuş; hane, hane üstüne olmamış.
Bağ dua değil çapa ister.
Pekmez gibi malın olsun, sineği koçarlıdan gelir.
Pis boğazla boş boğaz dertten kurtulmaz.
Akan çay her zaman kütük getirmez.
Karacasu’da bardak yaparlar, akşama kalmadan Kuyucak’da kulpunu takarlar.
Ekmeğini katığına denk eden aç kalmaz.
Erinden evvel kalkan avrat, deh demeden giden at, ne murattır ne murat.
Çifitçinin karnında kırk tane gelecek yıl vardır.
Sinekte bal, tembelde mal aranmaz.
Kaza gelmez hak yazmayınca, bela gelmez kul azmayınca.
Bir tutam ot deveyi hendekten atlatır.
Acı patlıcanın kırağı çalmaz.
Çiftçi yağmur yağarsa, testici yağmur yağmazsa der.
Düğün el ilen, harman yel ilen olur.
Saç sefadan, tırnak cefadan büyür.
Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.
Her çiftçinin karnında kırk tane gelecek yıl vardır.
Aba ile ürkütüp yaba ile saymak.
Aç gözlü doymuş, tok gözlü doymamış.
Duvarı nem, insanı gam çürütür.
Deli, çınara çıkmış yıldız toplamış.
Deli kıza nikah tutmaz.
Eldeki gömlek eskimez.
Ersiz olmuş, evsiz olmamış.
El eli yursa, el yüzü yur.
İmam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz.
Kadersiz köpek kurban bayramı günü Yahudi mahallesine gezmeye gidermiş.
Kız anasının kulağı delik olur.
Saç sefadan, tırnak cefadan büyü.
Tuzsuz aş, ağrısız baş olmaz.
Uzunda akıl olsa, kavakta koza olurdu.
Aba ile ürkütüp yaba ile saymak.
Aç gözlü doymuş, tok gözlü doymamış.
Duvarı nem, insanı gam çürütür.
Deli, çınara çıkmış yıldız toplamış.
Deli kıza nikah tutmaz.
Eldeki gömlek eskimez.
Ersiz olmuş, evsiz olmamış.
El eli yursa, el yüzü yur.BEDDUALAR

Yüzünü şeytan görsün.
Dilini eşek arısı soksun.
Cehennemin dibine git.
Başını ye inşallah.
Zıkkımın kökünü ye.
Gözünü toprak doyursun.
Allah müstehakını versin.
Naha ciğerinden yan.
Yediğin ekmek gözüne dizine dursun.

KAYNAKLAR:
AKDOĞAN, Hüsnü, 2004, Aydın, İzmir: Tibyan Yayıncılık, sayfa 86.
AKTAKKA, Nuri-DEMİRCAN, Necati (2006) Dünden Bugüne Aydın Halk Kültürü, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
MUSLU, Mehmet Ali, 1985, İlçemiz Çine, İzmir: Hür Efe Matbaası. Sayfa 58
http://dilcerezleri.bravejournal.com/entry