Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ninniler ve Tekerlemeler

NİNNİLER

Dandini dandini dasdana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin bostanları

Dandini dandini danalı bebek
Elleri ayakları kınalı bebek
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni

İkizdere kuyuları
Çayır çimen kıyıları
Emir başlı dayıları
Uyu yavrum uyu ninni.

************************
Boydere’nin kuyuları
Çayır çimen kıyıları
Emir başlı dayıları
Uyu yavrum uyu ninni
Ninni benim yavrum ninni
Gitti kör olası hani
Kürklerin kabası hani
Yavrumun babası hani
Uyu yavrum uyu ninni
Ninni benim yavrum ninni
Gül dalını yatak ettim
Sallar iken sabah ettim
Bülbüllere haber ettim
Uyu yavrum uyu ninni
Ninni benim yavrum ninni
Gelmiş hu hu dervişler
Hak yoluna girmişler
Yedi kurban kesmişler
Daha var mı demişler
Hu hu hu ninni
Ninni gülüm ninni
 

TEKERLEMELER

Gagı var gagıcık var
Gagıdan gagıya fark var.
Gagı olur barnak olur.
Gagı olur dırnak gibi
Germenciğin gagısınnan Ortakların gagısının arasında
Orta barnak gadar fark var.

Oğlum Amat.
Armudun dalında heybe var.
Heybenin gözünde torba var.
Torbanın içinde çıkın var.
Çıkının içinde tarhana çorbası var.
Alıp gelive de yiyelim

******************

Bin bin binbaşı
Binbaşının atları
Kiş kiş kişniyor
Arpa saman istiyor
Samancıda yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
İçinde bülbül okur
Ah o bülbül benim olsa
Biri ağa biri paşa
Al dudaklı mor dudaklı
Akşam yedim salata
Kız senin baban kerata

KAYNAKLAR:
AKDOĞAN, Hüsnü, 2004, Aydın, İzmir: Tibyan Yayıncılık, sayfa 86.
AKTAKKA, Nuri-DEMİRCAN, Necati (2006) Dünden Bugüne Aydın Halk Kültürü, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
MUSLU, Mehmet Ali, 1985, İlçemiz Çine, İzmir: Hür Efe Matbaası. Sayfa 58
http://dilcerezleri.bravejournal.com/entry