Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kaplıcalar

AYDIN

Kaplıcalar

Menderes Havzası 900'lü rakımlardan başlayarak Ege denizine kadar sağ ve sol yamaçlardan kaynaklanan zengin su akışlarıyla binlerce yıl içersinde oluşturduğu tekne biçimindeki bu zengin vadi zengin yer altı su kaynaklarına da sahiptir. Germencik ilçesi, Bozköy ve Gümüşköy mevkilerindeki kaplıcalar bölgenin önemli kaplıcalarıdır. Davutlar ilçesindeki sıcak su kaplıcası ve Sultanhisar'ın batısında yeralan Salavatlı Kaplıcası yöre halkı tarafından kullanılmaktadır.

  • Radon Kaplıcası - Davutlar
  • Burç Termal Otel - Germencik
  • Naturmed Termal Tesisi - Güzelçamlı
  • Naturmed Termal Tesisi - Güzelçamlı