Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

HIDRELLEZ COŞKULU KUTLANDI.

Hıdırellez, bütün Türk dünyasında bilinen ve kutlanan mevsimlik bayramlarımızdan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında Hıdırellez şeklini almıştır.

Halk arasında kullanılan takvime göre eskiden yıl ikiye ayrılmaktadır: 6 Mayıs’tan 8 Kasım’a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 6 Mayıs’a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 6 Mayıs Günü kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı gün anlamına gelir ki, bu da kutlanıp bayram yapılacak bir olaydır.

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır.

Hızır, yaygın bir inanca göre, hayat suyu (ab-ı hayat) içerek ölmezliğe ulaşmış; zaman zaman özellikle baharda insanlar arasında dolaşarak zor durumda olanlara yardım eden, bolluk-bereket ve sağlık dağıtan, Allah katında ermiş bir ulu ya da peygamberdir. Hızır’ın hüviyeti, yaşadığı yer ve zaman belli değildir. Hızır, baharın, baharla vücut bulan taze hayatın sembolüdür. Hızır inancının yaygın olduğu ülkemizde Hızır’a atfedilen özellikler şunlardır:

• Hızır, zor durumda kalanların yardımına koşarak insanların dileklerini yerine getirir.
• Kalbi temiz, iyiliksever insanlara daima yardım eder.
• Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik sunar.
• Dertlilere derman, hastalara şifa verir.
• Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların kuvvetlenmesini sağlar.
• İnsanların şanslarının açılmasına yardım eder.
• Uğur ve kısmet sembolüdür.
• Mucize ve keramet sahibidir.

Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan Hıdırellez, ülkemizde yaygın bir şekilde kutlanmaktadır. Özellikle kasaba ve köylerde Hıdırellez için önceden hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar, evin temizliği, üst-baş temizliği, yiyecek-içeceklerle ilgili hazırlıklardır. Hıdırellez gününden önce evler baştan başa temizlenir. Hıdırellez kutlamaları daima yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır.

Türk Kültüründe önemli bir yere sahip olan Hıdrellez Kültür–Bahar Bayramı 06 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 11.15’de Pınarbaşı Mesire Alanında yapılan etkinliklerle kutlandı. Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda şiirler okundu, halk oyunları, tekvando gösterileri ve yarışmalarla renklenen etkinliklerde hıdrellez ateşi yakıldı, misafirlere ikramlar sunuldu ve konser verildi.

  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10