Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KIRSAL KALKINMA PROJESİ

Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin olarak yıl içerisinde en az 4 kez başvuru çağrısına çıkılacağı öngörülmekte, yatırımcılarımız için aralık vermeden Aydın ilimize “ KIRSAL KALKINMA” programından maksimum derecede destek sağlamaya çalışılmaktadır.

Aydın ilimizin hak ettiği yere kısa sürede ulaşması ve ilgili programda, İlimizin fon kullanan iller içerisinde en başlarda bulunması ana etken olacaktır denilmektedir. IPARD programı, kırsal alanda sadece tarım ve yatırımların desteklenmesi değil, çevre, turizm ve sanayi gibi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan, tarımsal yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, istihdamın artırılması ve yerel kalkınma stratejilerinin harekete geçirilmesini amaçlayan bir yaklaşımı benimsemektedir.