Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

MİLETOS 2013 - İLGİNÇ SONUÇLAR

Bakanlığımız adına Milet Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında ve Doç. Dr. Philipp NIEWOHNER’in başkanlığındaki kazı heyeti üyeleri ile Miletos Antik Kenti’nde 2013 yılında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 1900’lü yılların başlarında kazısı yapılmış mağarada başlatılan temizlik çalışmalarında ilginç sonuçlara ulaşıldı.

Ziyaretçilerin güvenli ve kuru bir şekilde mağarayı gezebilmelerinin kolaylaştırılması ve mağaranın fonksiyonu ile kullanım dönemlerinin anlaşılabilmesi amacıyla yapılan temizlik çalışmasında, pişmiş topraktan bazı parmaklar ele geçti. Korinth ve Güney İtalya’da gerçekleştirilen kazılarda, antik dönemde kutsal alan olarak kullanım görmüş mağaralarda da ele geçen benzer tipteki kült objelerinin hastalıkların iyileşmesi için tanrı ya da tanrıçalara adak olarak sunulduğu biliniyor.

Ayrıca mağara içerisinde, dikdörtgen formlu yaklaşık 1 m. derinlikteki sığ bir kuyuya atılmış durumda, burunları ve birinin ağızdan alt kısmı eksik, 3 adet heykel başı ve 1 adet başı eksik büst parçası ortaya çıkarıldı. Kuyudan, aynı zamanda, İ.S. 4.-5. yüzyıllara tarihlenen bazıları sağlam durumda kandiller ve çatı kiremiti parçaları ele geçti. Hıristiyanlığın yaygınlaşıp, imparator Theodosius I’in pagan kültlerini yasakladığı dönemde, bu heykeltıraşlık eserlerini yok olmaktan ve tahrip edilmekten kurtarmak için birilerinin mağaradaki kuyuya saklamış olabileceği düşünülüyor. Ele geçen buluntuların bilimsel çalışmaların tamamlanmasından sonra Milet Müzesi’nde sergilenmesi planlanıyor.

01 

 02