Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

AYDIN İL TARİHİ ESERİ

Verimli toprakları, elverişli iklimi, stratejik konumu itibariyle birçok medeniyete beşiklik eden Aydın’ın, “Aydın İl Tarihi” kitabı çıkmıştır.

Aydın’ın tarihsel geçmişi, kültürel birikimi, ekonomik ve sosyal yapısı göz önüne alındığında söz konusu bilgileri bütünleyecek ve ilgilenenlerin istifadelerine sunulacak geniş kapsamlı “Aydın İl Tarihi” kitabına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu düşünceden hareketle, Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenlerinin uzmanlık alanlarına yönelik güncellenmiş bilimsel verilerinin ve Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün çalışmalarının birleştirilmesiyle “Aydın İl Tarihi” kitabı ortaya çıkmıştır.

Kitap Neolitik çağdan başlayarak Kayralılar, Lelegler, İyonlar, Grekler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Aydınoğulları, Osmanlılar ve günümüz Türkiye’si hakkında Aydın’ın tarihi ve halk kültürü hakkında detaylı bilgilere yer veren bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle “Aydın İl Tarihi” kitabı Aydınla ilgili önemli bir eksikliği de gidermiş olmaktadır.

Aydın İl Tarihi kitabı 424 sayfa olup; Coğrafi ve Ekonomik Durum, Kent Tarihi, Tarihi Yapılar, Turizm ve Kültür başlıkları altında dört bölümden meydana gelmektedir.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4