Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YATIRIMCILARA DİDİM'DE ÖNEMLİ FIRSATLAR

Didim Kültür Turizm ve Gelişim Bölgesinde Turizm yatırımcılarına daha cazip imkânlar için plan değişikliği yapıldı.
Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde kalan bölgede, yatırımcılara daha isabetli ve daha cazip yatırım imkânları sunmak maksadıyla “Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” yapılmıştır. Çalışmalar neticesinde 09.08.2010 tarih ve 169491 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü yazıları ile (N18-64/a3) pafta nolu alanda Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği teklif edilerek gerekli askı süresinden sonra onaylanmıştır.

Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde yapılan planlamalar çerçevesinde Bakanlığımızca arazi tahsisleri, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe giren “ Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde; Bakanlığımız tasarrufuna alınan kamu taşınmazları üzerinde turistik tesis gerçekleştirmek amacıyla, tirajı yüksek üç büyük gazetede, Resmi Gazete’de ve Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilerek kamuya duyurulmakta olup, verilen süre içerisinde istenilen bilgi ve belgelerle müracaat eden yatırımcılar içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülenlere tesis türüne göre en fazla 49 yıl süreli tahsis işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca gerekse Aydın Valiliği’nce Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde yatırımların hızlanması ve yatırımcıların bölgede yatırıma başlamalarının çabuklaştırılması ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Aydın Valiliğince konuya duyarlı yatırımcılara yer gösterme ve bilgilendirme dahil gerekli kolaylık sağlamaktadır. İlimizdeki Turizm Yatırımına Yönelik Arazilerin harita ve mahiyet bilgileri Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü internet sitelerinde yer almaktadır.

Turizm Yatırımcıları için bulunmaz bir fırsat niteliğinde olan Didim’deki hazine arazilerini değerlendirmek için Aydın Valiliği ya da Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile biran önce irtibata geçilmesinde yatırımcılar lehine büyük kazanımlar olacaktır.