Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

DENETLEMELER

KORSAN YAYIN ve SİNEMA DENETİMLERİ
1- Valilik Makamının 13.01.2009 tarih ve 179 sayılı Olurları ile yeniden oluşturulan İl Denetim Komisyonu, toplam 44 Adet (17 adet müzik market, 27 adet süreli olmayan yayın (Kitapevleri ve Kırtasiyeler) işyeri denetlemiş; Bu denetimler sonucunda; 566 adet bandrolsüz ve korsan kitap ile 2602 adet bandrolsüz korsan DVD-CD yakalanmış olup ilgili mercilere gerekli yasal işlemler yapılması için başvuruda bulunulmuştur.

2- Yayıncılar Meslek Birliği Vekili Av.Abdullah EGELİ’nin şikayetleri çerçevesinde Didim İlçesinde Güvenlik Ekiplerince yapılan denetimlerde ise toplam olarak 14.544 adet korsan ve bandrolsüz kitap yakalanmıştır.

3- Valilik Makamının 13.01.2009 tarih ve 178 sayılı Olurlarıyla oluşturulan Sinema Denetleme İl Komisyonu, (Yaş Sınırları ve Sinema Salonlarının Denetlenmesi) 2009 yılı sonu itibariyle (il ve ilçelerde dahil) 5 sinema denetlemiş olup, denetim sonucunda "Yaş Sınırları ve Sinema Salonlarının Denetlenmesi" hakkındaki 13 Ocak 2009 tarih ve 6918 sayılı Genelge hükümlerine aykırı herhangi bir uygulamaya rastlanmamıştır.

İŞYERİ GIDA DENETİMLERİ
20 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazete’de; Turizm Yatırım İşletme Belgeli Kuruluşların Denetimi hakkında yayınlanan yönetmeliğin değişik 6.maddesinde yer alan “Sağlık ve çevre kirliliği ile ilgili denetimler, görevli kamu kurum ve kuruluşlarının tabip ve sağlık elemanlarınca, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili denetimler iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren kamu kurumu tarafından yapılır, ilgili mercilerin bu konularda yapacakları denetimlerde denetim raporunun bir nüshası Bakanlığa gönderilir” denilmektedir. Bu çerçevede Müdürlüğümüze İntikal eden 2008 yılında 895 iş yerine gıda denetimi yapılmış ve idari para cezası uygulanmıştır.

SEYAHAT ACENTELERİ DENETİMLERİ
Aydın merkez ve ilçelerinde toplam 192 acente bulunmaktadır. 2009 yılında yapılan seyahat acenteleri ve rehber denetimlerinde yönetmeliklere uymayan 93 adet faaliyet tespit edilmiş, bunların 22’si kaçak tur, 3’ü vizesiz ve kokartsız rehber, 68’i ise eksik belgeden işlem görmüş, ilgililer hakkında idari ve yasal işlemler başlatılmıştır. Hanutçulukla ilgili olarak 15 işyerine toplam 27 gün kapatma, 3 işyerine 84 gün geçici faaliyetten men cezası verilmiştir. Aydın sınırları içerisinde kaçak acentecilik faaliyetleri hakkında gelen tüm ihbarlar anında değerlendirilmiş ve kaçak acentecilik faaliyetleri en aza indirilmiştir.

SU SPORLARI DENETİMLERİ
Su Sporları faaliyeti yapan toplam 46 adet izin belgeli parkur alanları mevcuttur. Bunların 13 adedi Didim’de, 33 adedi Kuşadası’nda faaliyette bulunmaktadır. 2009 yılı içersinde yapılan denetimler esnasında kurallara uymayan toplam 7 işletme hakkında cezai işlem uygulanmıştır. 1 işletme hakkında para cezası, 2 işletme hakkında 7 (yedi) gün süreyle faaliyetten men, 5 işletme ise 1 (bir) gün faaliyetten men cezası almıştır. Denetim Raporları Bakanlığımıza gönderilmiştir.

.