Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

PROJE HAKKINDA

“AYDIN OKUR AYDIN YAZAR”
PROJESİ

2011-2012

PROJENİN ADI :
Aydın Okur Aydın Yazar

PROJENİN KONUSU : Aydın ilinde var olan okuma kültürünü ve söz varlığını geliştirmek. Okuma kültürünün yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturmaktır.

PROJENİN AMACI
1) Aydın’daki okuma kültürünü, farkındalık yaratarak sürdürebilir hale getirmek,
2) Küçüğünden büyüğüne, öğrencisinden memuruna kadar tüm kesimleri okuma ve yazma etkinliklerine katmak,
3) Aydın’a özgü söz kültürüne dayanan değerleri (Ninni, mani, türkü, vb.) ortaya çıkarmak, bu değerleri yaşamın parçası haline getirmek,
4) Aydın’daki öğrencilerin yazma alışkanlıklarını geliştirmek, “Geleceğin Yazarlarının Yetiştirilmesi” için çalışmalar yapmak,
5) Elektronik okuma kültürünün oluşturulmasını sağlamak,

PROJE SAHİBİ :
Aydın Valiliği

PROJENİN ORTAKLARI:
İl Özel İdaresi
Adnan Menderes Üniversitesi,
Proje Dahilinde Bulunan Belediye Başkanlıkları
Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
İl Sağlık Müdürlüğü
STK’ler,

PROJENİN KAPSAMI :
Aydın ve ilçelerindeki tüm okullar, kamu kuruluşları ve gönüllüler

PROJENİN AŞAMALARI
1. Kurum ve kuruluşlardan temsilciler seçilmesi, belirlenen temsilcilerle birlikte ön toplantı yapılarak görev dağılımlarının yapılması,
2. Koordinasyon grubunun oluşturulması,
3. Proje planının yapılması,
4. Program uygulama akış şemasının hazırlanması,
5. Projenin tüm katılımcılarıyla birlikte basın mensuplarına tanıtılması,
6. Aydın ilindeki kurumlarda okuma saatlerinin oluşturulması,
7. Türkçe öğretim programının tanıtılması,
8. Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe öğretmenlerine program tanıtım etkinliğinin yapılması,
9. “Genç Yazarlar Yazıyor” etkinliğinin planlanması, ortaöğretim gençlerine yazarlık eğitiminin verilmesi,
10. İlköğretim okullarındaki öğrencilerin okuma alışkanlıklarını arttıracak etkinlikler yürütmek; yarışmalar düzenlemek,
11. Tiyatro ve drama etkinlikler yürütmek,
12. Aydın tiyatro şenliğinin düzenlenmesi,
13. Okul gazete ve dergilerinin yaygınlaştırılması, öğrenci yazılarının yerel medya organlarında yer almasını sağlamak,
14. Elektronik okuma kültürünün artırılması,
15. Kütüphaneleri sürekli kullanılan mekanlar haline dönüştürmek,
16. Halk müziği konserlerinin düzenlenmesi

PROJE HAZIRLIKLARI

PROJENİN ÖNEMİ
Gelişmekte olan ülkelerin genel sorunlarından biri okuma kültürünün henüz belli bir olgunluk düzeyine ulaşamamış olmasıdır. Bu tür toplumlarda okuma alışkanlığı kazanılmasını engelleyen önemli bir etken oyun oynama ve sohbet etme kültürünün okuma kültürüne baskın çıkmasıdır.
Biliriz ki tüm canlılar gibi insanlar da doğar, yaşar ve ölür. Bazı insanlarsa doğal çevresini ve toplumu etkiler, dönüştürür, iz bırakır ve toplumda yaşamaya devam eder.
Gelişmiş toplumlarda iz bırakan bireyler, az gelişmiş toplumlardakine göre daha çoktur. Bu fark, toplumların genetik özellikleri daha üstün olduğu için değil, bireyler daha iyi yetiştiği için ortaya çıkmaktadır.
Toplumu geliştirecek bireyler yine toplumun kendi içinden yetişir. Kişinin iyi yetişmesinin önemli bir yolu ona okuma alışkanlığı vermektir.

Çünkü okuma
• Bilgilenmemizi ve bilgiyi kullanmamızı sağlar.
• Başkalarıyla daha rahat ilişkiler kurmamızı;
• İç dünyamızın zenginleşmesini;
• Bakış açımızın genişlemesini;
• Çevremize önyargısız ve hoşgörülü bakmamızı;
• Beğeni düzeyimizin gelişmesini;
• Nitelikli düşünme alışkanlığı kazanmamızı
• Yaratıcılığımızın gelişmesini
• Yaşamdan daha çok zevk almamızı sağlar.


Yapılan araştırmalara göre ülkemizde
• Öğrencilerin yarıya yakını, zamanının önemli bir kısmını televizyon izlemeye, müzik dinlemeye ve bilgisayar kullanmaya ayırıyor.
• Anne babanın eğitim düzeyi arttıkça çocuklarının da kitap okuma alışkanlığı artıyor.
• Okuma alışkanlığı olan öğrenciler sınavlarda soruları daha hızlı ve doğru algılıyor.

Araştırmalar bunları ortaya koyuyor; yapılan başka araştırmalar da başka gerçekleri gösteriyor:
Birleşmiş Milletler’in insani gelişim raporunda ülkeler kitap okuma oranına göre sıraya dizilmiş. Ne yazık ki Türkiye bu listede ancak 86’ncı sırada yer alıyor.

UNESCO İstatistik Enstitüsü verilerine göre1998 yılında üretilen kitap toplamı
Almanya’da 78.042
İtalya’da 30.835
Polonya’da 16.646
Türkiye’de 9.313 ’tür.

1997 yılında
İtalya’daki 2155 halk kitaplığında 41.474.363 kitap

1999 yılı verilerine göre
İngiltere’de 21,849 halk kitaplığında 121.752.000 kitap (Public, 2001).

2010 yılında
Ülkemizdeki 1.136 halk kitaplığında 14.528.550 kitap bulunmaktadır.

Okurları bir yılda okuduğu toplam kitap sayısına göre gruplara ayırmak mümkündür. Belki kendimizi de bu gruplar içinde bir yerde görebiliriz:

Bir yılda okuduğu kitap sayısı

• 5’i geçmeyenler : Az okuyan okur sayılmaktadır. Aslında bu gruptakilere okumayanlar da denebilir.
• 6 ile 11 arasında olanlar : Orta düzeyde okuyan okur tipi
• 11’i aşan kişiler ise : Çok okuyan okur tipi olarak nitelendirilmektedir.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün Türkiye’yi temsil edecek şekilde örneklem alarak 26 ilde yaptığı araştırmaya göre

Ülkemizde düzenli olarak kitap okunmuyor.
Düzenli olarak izlenen yazar yok.
Yılda ortalama olarak 7.2 kitap okunuyor.
Erkekler 7.1, kadınlar 7.3 kitap okuyor.

Kentimizde yılda ortalama okunan kitap sayısı 5.1- 6 arasında. Yani kentimiz orta düzeyde okur tipini yansıtıyor. Neredeyse az okuyanlar kategorisinde yer alacak durumdayız. Türkiye ortalaması ise 7.2’dir.

Kitapla aramızdaki bu mesafenin nedeni nedir?
Yapılan araştırmalarda insanlarımız okumama ya da az okuma nedeni olarak en çok şunları göstermekteler:

• Yeterli zaman bulamama
• Çalışma yoğunluğu
• Kitap fiyatlarının yüksek olması

Okumama nedeni olarak nadiren şu da belirtilmektedir:
• Kitap okuma alışkanlığım yok.
Buna karşın; Aydın’da 200 kahvehane, 76 internet kafe bulunmaktadır.

Bu gerçekler karşısında yapabileceğimiz bir şeyler olmalı diyerek yola çıktık. Aydın halkı olarak bu konuda birlikte hareket edersek okuma konusundaki farkındalığımızı artırabilir, Aydın’daki okuma kültürünü geliştirebiliriz. Daha aydınlık bireyler olabilir, kentimizi daha çağdaş bir noktaya taşımaya yardımcı olabiliriz. Programını hazırladığımız ve başlatmak istediğimiz kampanyaya “Aydın okur, Aydın yazar.” adını verdik. Herkesin katılımını bekliyoruz.

  • 1
  • 2