Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ek Trampa Programı


TRAMPA İLANI


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 18.12.2023 tarih ve 4547727 sayılı yazılarıyla;

2863 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (f) bendi ile bu bende dayanılarak hazırlanan ve 22.05.2010 gün, 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre işlemlerin Çevre Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Müdürlüğü) ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir.

Buna göre;
2023 yılı Ek Trampa Programında yer alan sit alanlarının, 22.05.2010 gün, 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" in 5.maddesinin (1),(2),(3),(4) fıkralarında belirtilen esaslara göre ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda; İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Neopolis Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 2023 yılı ek trampa programına alınmıştır. 29.12.2023

İlanen arz olunur.

İlan metni için tıklayınız.